Latijnse naam: Platanus ×hispanica

 

Nederlandse naam: Plataan of Dak-Plataan Lei-Plataan

 

Bij de vormbomen, van het laat uitlopende soort Platanus ×hispanica is de uiteindelijke hoogte enigszins het zelfde als bij aanschaf. De groei c.q. de ontwikkeling van deze vormen en de werkelijke hoogte van de wel doorgroeiende vormen in het soort Platanus ×hispanica, is beperkt afhankelijk van; de vochtigheid van de bodem , de soort en toepassing van de eventuele verharding rond de boom en de hoeveelheid (zee)wind. De grondsoort, de kalkhoudendheid en de Lichtintentie waar de Platanus ×hispanica behoefte aan heeft, hebben meer invloed op de hoogte en ontwikkeling wat niet altijd een nadeel hoeft te zijn (De boom word dan wat minder hoog) Maar de groei is wel sterk afhankelijk van, de beschikbare ruimte die er is voor wortelontwikkeling (wat nog steeds geen nadeel hoeft te zijn). Uiteraard heeft ook het onderhoud (snoeien) zeker invloed op de uiteindelijke hoogte en de vorm, zeker omdat de Platanus × hispanica van nature grillig en snelgroeiend is.

Plataan of Dak-Plataan Lei-Plataan

Uiterlijke kernmerken.

Mooi is, de schors van de Plataan, Dak-Plataan of Lei-Plataan, deze heeft een afschilferend bast, die van een lichtgroene met een grijsgroene ondergrond tot donkergroen (bruine) kleurt, deze schorsdelen van soms wel 30 cm groot komen ook los van de bast en vallen naast de stam. De Plataan heeft zeer fraai groot blad wat circa 12 - 25 cm groot is en wat aan de onderkant licht behaard is.

Vervolg uiterlijke kernmerken.

Het afgevallen blad van de Platanus ×hispanica, wat vaak binnen een korte periode afval, verteert bijna niet. De Dak-Plataan Lei-Plataan heeft div. bladkleuren beginnend met licht bruin/groen die laten naar groen kleuren (volgens kleurenschema) De Platanus ×hispanica heeft geen bijzondere herfstkleur, deze geel bruin is.

 

De bloemen van de Plataan, Dak-Plataan of Lei-Plataan zijn vaak met meerdere bij elkaar zijn circa 3 -5 cm groot met een tintje rood erin en de bloeitijd van de Platanus ×hispanica is in mei, mede tijdens bladontwikkeling. De vrucht van de Plataan, Dak-Plataan of Lei-Plataan is circa 3 -5 cm groot bolvormig, stekelig, bruin vaak en ook met 2 soms 3 bij elkaar Deze blijven tot ver in de winter in de boom hangen.

 

Toepassingen en voorkeuren

De Platanus ×hispanica verdraagt uitermate goed verharding, wel kan de Plataan, Dak-Plataan of Lei-Plataan met zijn oppervlakkige wortels de verharding na 10 a 20 jaar opdrukken, De Platanus ×hispanica doet het op alle grondsoorten, bij te kalkrijke bodems is groei van de minder, ook kan hij goed tot zeer goed, tegen een droge, maar ook een natte standplaats, is zelfs bestand tegen overstromingen. De Plataan, Dak-Plataan of Lei-Plataan verdraagt een gevoelstemperatuur van minus 30-35 graden, kan goed tot zeer goed tegen harde wind, de jonge takken van de zijn wel gevoelig breuk en de Platanus ×hispanica kan matig tot redelijk tegen zeewind, groei is dan aanzienlijk minder.

Plataan of Dak-Plataan Lei-Plataan

Veel voorkomende vormen zijn:

-  Leivorm op stam               hoogte  3- 6 m

-  Dakvorm                                       hoogte  3- 6 m

De bebladering is vanwege de sterke groeikracht dicht

 

-  Hoogstam  nr.1                   hoogte 20- 35 m

Met een groeiende of doorgaande (gekweekte) top

Kroonuiterlijk bij vrije uitgroei is: rond met een halfopen kroon

 -  Hoogstam  nr.2                    hoogte  20- 30 m

Met doorgaande top, waarbij er tijdens de groei met regelmaat wordt in gespoord.

Het uiterlijk is dan meer:  ook rond met een halfopen kroon

 -  Hoogstam  nr.3                   hoogte 20- 30 m

Niet met doorgaande top.

Kroonuiterlijk bij vrije uitgroei is: afgeplat rond met een halfopen iets dichtere kroon 

-   Hoogstam  nr.4                   hoogte 15- 20 m

Niet met doorgaande top, waarbij er tijdens de groei met regelmaat wordt in gespoord.

Het uiterlijk is dan meer: afgeplat rond met een halfopen iets dichtere   

              kroon.         

Plataan of Dak-Plataan Lei-Plataan
Plataan of Dak-Plataan Lei-Plataan

 

Beperkt voorkomende vormen.

 

-   Kandelabervorm             hoogte 8 – 20 m

-   Beperkt zijn er wat vrije vorm op de markt

        De bebladering is vanwege de sterke groeikracht dicht

 

-  Struikvorm nr.1                     hoogte 15- 20 m

        Kroonuiterlijk bij vrije uitgroei is: afgeplat rond met een halfopen iets dichtere kroon

 -  Struikvorm nr.2                    hoogte 8 - 15 m

Uitdunnen om de 3 a 6 jaar

Het uiterlijk is vergelijkbaar met nr 1, waarschijnlijk is de kroon wat meer open

 -  Struikvorm nr.3                    hoogte 5- 10 m

Uitdunnen om de 2 a 3 jaar.

 Het uiterlijk is vergelijkbaar met nr.2 

-   Halfstam  3/4 stam

          Zou de struik een bepaalde stamhoogte hebben, zouden we dit heel   

          theoretisch  gezien een halfstam noemen. Bij een stamhoogte van 170 cm

         of meer,  noemen we dit hoogstam nr. 3 of nr. 4 .

Niet of zeer beperkt voorkomende vormen, met als reden, de basis voor deze vormen al gelegd moeten zijn op de kwekerij en zover bekend worden de volgende vorm niet of bijna niet gekweekt.

 

-  Beveerd  nr.1 + 2

 De theoretische  kroon bebladering en de hoogte zou te vergelijken zijn met een hoogstam. (alleen dan zonder kale stam).


Plataan of Dak-Plataan Lei-Plataan
Vruchten van de Plataan of Dak-Plataan Lei-Plataan
Het schors of de bats van de Plataan of Dak-Plataan Lei-Plataan
Bladkleur in het voor jaar van de Plataan of Dak-Plataan Lei-Plataan
Bladeren van de Plataan of Dak-Plataan Lei-Plataan