Disclaimer 

Juridische informatie 

Bomen Online besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid, actualiteit en relevantie van de informatie aan de website www.bomen-online.nl. We zijn continu bezig om onjuistheden en onvolledigheden weg te halen, maar het kan voorkomen dat ze echter getoond worden. Bomen Online wijst elke vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolledigheden of onjuistheden in de weergegeven informatie. Zodoende heeft Bomen Online ook het recht om informatie te wijzigen indien nodig. Wijzigingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Functioneren

Bomen Online kan niet garanderen dat de website altijd foutloos werkt. Daarnaast is het niet mogelijk om Bomen Online aansprakelijkheid te stellen voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid in de aangeboden informatie, noch voor schade als gevolg van problemen door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. 

Aansprakelijkheid 

Zoals al eens vermeld is Bomen Online niet aansprakelijk en biedt het geen garantie op juistheid, volledigheid, actualiteit en relevantie van gegevens, linkjes of informatie. Er wordt geen rechten ontleed aan de inhoud en u dient de informatie zelf te verifiëren voordat u enige actie onderneemt. 

Er wordt geen aansprakelijkheid genomen door Bomen Online op: 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids- en (of) videofragmenten, andere objecten), de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan graficus en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming Bomen Online te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze juridische pagina; disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de website van Bomen Online & de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

Bekijk onze partners
Uw advertentie hier?