Huiswerk t.b.v. een gratis tuinontwerp of

landschapsontwerp in combinatie met een

gratis Bomen of beplantingsplan.

Bent u verplicht om alles in te vullen wat hier gevraag of vermeld word, het antwoord is nee, en misschien is er voor u ook een hoop niet van toepassing. Maar…. hoe meer u aanlevert, hoe meer u profiteert van “het gratis” want er wordt in eerste instantie max. 20 a 25 minuten tijd besteed aan het kennismakingsschets, wat erg weinig tijd lijkt, maar in de praktijk zal u versteld staan van het behaalde resultaat. Daarom geven wij u eerst een aantal aandachtspunten mee. Het enige wat echt verplicht is om aan te geven, zijn de budgetten voor de beplanting, en er zijn wel div. basis elementen verplicht om aan te geven.

 

LET OP; Hier zitten hele persoonlijke vragen bij als u daar geen antwoord op wilt geven begrijpen wij dat volkomen

← Bij mobiel gebruik  kunt de tekstvakken heen en weer schuiven. →

 Plattegrond.

Belangrijk voor een gratis tuinontwerp of landschapsontwerp is: Dat we een plattegrond van uw tuin krijgen, bij voorkeur digitaal aangeleverd (wat ons weer tijd scheelt, tijd die anders van de 20 min afgaat) dit mag op schaal (1:50 of 1:100) of een plattegrond met afmetingen (niet op schaal). Let op: Zonder goede maatvoering kunnen wij vaak niet uit de voeten.
 -- Maakt u een plattegrond met afmetingen, hoeft dat niet perse op de cm-er exact, maar wel op de 5 a 10 cm en uiteraard hoe nauwkeuriger hoe beter de kwaliteit wordt van het gratis ontwerp.
 
-- Als u aangeeft waar de ramen, deuren en zit gedeeltes zijn in de woning, kunnen wij ook de zichtlijnen bepalen vanuit de woning richting tuin.
 
-- Belangrijk voor ons is om te weten waar vaste elementen staan in de tuin. Denk hierbij aan een schuur of tuinhuisje, onderkomens voor dieren, speeltoestellen, vijvers, een composthoop, beelden en ornamenten, pergola's, kassen, hagen en afscheidingen.
 
--

De plattegrond dient van een noordpijl te zijn voorzien, een pijl die het noorden aangeeft, zodat wij de zon en schaduw plekken kunnen bepalen.

 

Mocht het gaan om een tuin bij een nieuw te bouwen woning heeft u vaak alle informatie al digitaal in bezit, zoals u kan zien bij het voorbeeld, wat toe gevoegd is.

 
--
 
  Onder aan deze pagina kan u de vragenlijst t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.

 Hoogte verschillen.

Iets wat onderschat wordt door klanten bij het aanleveren van de informatie is; Het doorgeven van de evt. hoogte verschillen die er zijn, ook al lijkt uw tuin voor het oog vlak, er is altijd één laagste punt waar het water naar toe gaat, ook staat de woning vaak een stuk hoger dan het maaiveld van de aansluitende weg, (bij een achtertuin is dat vaak een aansluitende pad) deze hoogteverschillen mag u schatten. Bij een tuin bij een nieuw te bouwen woning (waar nog geen weg aanwezig is) kan u dit niveauverschil vaak even navragen bij de aannemer.
← Bij mobiel gebruik  kunt de tekstvakken heen en weer schuiven. →

 

Aanwezige bomen en struiken. (mits van toepassing)

Als er bomen en struiken in uw tuin staan die u graag wilt behouden, moet u dit aangeven op de plattegrond. Wat wij daarover willen weten is:
-- Wat voor een soort of soorten het zijn, mocht u dit niet weten, kan u foto’s aanleveren, graag een aantal per boom of stuik van verschillende afstanden, mensen denk hier wel eens te makkelijk over, die denken dat wij zomaar alles herkennen aan één 1 fotootje.
 
--

Ook willen wij graag de (stam)omtrek weten van de boom(en) dit graag meten 100 cm boven het maaiveld.

Naast de stamomtrek is een doorsnede van de groenmassa ook van belang, uiteraard geld dit ook voor de stuiken die vaak geen stamomtrek hebben.

 
--

Als u een grove leeftijd in kan schatten zou dat erg handig zijn.

 Onder aan deze pagina kan u de vragenlijst t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.

 

Overzichtsfoto's.

Uiteraard zijn overzichtsfoto’s van het geheel erg handig om een goed beeld van de situatie te krijgen, het komt de kwaliteit van een gratis tuinontwerp ten goede.

let op;  Geef uw foto's een nummer, mochten wij u terug bellen met vragen tav een foto werkt dat erg makkelijk.

 

Uw adres.

Een geldig adres, zodat we de situatie via de satelliet kunnen bekijken levert veel meer informatie dan klanten vermoeden, bijvoorbeeld.
 -- Om na te gaan wat voor een soort bomen en struiken er nu wel of niet goed groeien bij u in de buurt.
 -- We kunnen dan de hoeveelheid wind bepalen die aanwezig is of kan zijn.
 -- We krijgen een goed beeld van de omgeving

 

Bij een geldig adres weten we ook hoeveel neerslag er valt, want dit is heel wisselend in Nederland. Ook weten we dan welke grondsoort er aanwezig is (via digitale grondkaarten), wat wij niet kunnen weten is:

 -- Wat de gesteldheid van de grond is. Van belang is dat u aangeeft of er wel of geen natte plekken zijn op het perceel, als u de vermoedelijke reden weet "waarom het daar nat is"  horen wij die reden graag.
 
 -- TIP. Bij een tuin bij een nieuw te bouwen woning, is het heel zinvol om aan de aannemer te vragen of hij de tuin goed diep door wil spitten, zodat er geen harde lagen blijven in uw tuin (deze ontstaan eigenlijk altijd bij de bouw van het huis)
 
 -- Wat wij ook niet kunnen weten is, dat veel tuinen op bijvoorbeeld de kleigronden zijn aangevuld met zwarte grond, mocht dit het geval zijn laat het ons weten.
 

← Bij mobiel gebruik  kunt de tekstvakken heen en weer schuiven. →

 

 

De praktische invulling.

Uw wensenlijst. ECHT heel belangrijks is; Leg uw wensenlijst naast het kostenoverzicht, een overzicht die u stapsgewijs kan door lopen waarbij u zelf een redelijk eerlijk beeld krijgt van wat een aangelegde tuin kost (door een hoveniersbedrijf) of wat een tuin kost als u deze zelf gaat aanleggen.  Wij willen voorkomen dat er dingen op papier gaan komen, waarvan achteraf blijk dat het een kansloos voorstel was, omdat het budget niet toereikend is.
-- De wensenlijst, denk aan één of meerdere terrassen (wel of niet in de schaduw) met gewenste afmetingen (of geef het benodigde aantal zit plaatsen op), wel of geen gazon, vijver etc. etc. etc
 
-- Hoeveel uur per week wilt u besteden aan het onderhoud in uw tuin, we merken nog wel eens dat mensen veel wensen hebben, die soms onderhoudsintensief zijn, maar waarbij achteraf blijkt dat men daar helemaal geen tijd voor heeft of geen tijd voor wil vrijmaken.
-- Zijn er elementen die u uit het zicht wilt nemen, zoals muren , gebouwen etc. etc. etc.
-- Zijn er personen met beperkingen die van belang zijn t.a.v. de tuin (zoals bijvoorbeeld hooikoorts).
-- Beschrijf eventueel uw gezinssituatie, het aantal, de leeftijden, de evt. hobby’s of het soort werk wat een bepaald persoon doet.
 
Onder aan deze pagina kan u de vragenlijst t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.

 

Uw visuele wensen.

-- Als u op voorhand bepaalden ideeën heeft t.a.v. het soort verharding, beplanting of iets dergelijks geeft u dit dan aan.
-- Welke stijl zou u de tuin willen geven? Dit kan u eventueel aangeven met wat foto die te vinden in verschillende tijdschriften of op internet.
 
-- Net als kleding zegt het interieur van een woning altijd erg veel over de mensen die er wonen, hun smaak en voorkeuren (afgaan op kleding heeft als nadeel, dat het een moment opname is), foto’s van uw interieur verzenden mag, vind u dat te persoonlijk, voeg eventueel foto’s toe uit tijdschriften die u aanspreken.
 
-- Wilt u bepaalde kleuren uitsluiten in het tuinplan of beplantingsplan.?
-- Graag zien we 5 soorten planten die u erg mooi vind (meer dan 5 is ook goed)
-- Geeft u aan wat u echt niet mooi vind of wat u geen mooie beplanting vindt.
← Bij mobiel gebruik  kunt de tekstvakken heen en weer schuiven. →

Uw budget.

Verplicht is voor een gratis tuinontwerp / beplantingsplan.

Een aantal dingen bent u verplicht op te geven wilt u in aanmerking komen voor een gratis tuinontwerp  c.q. gratis beplantingsplan.  als u het kostenoverzicht stapsgewijs doorneemt kunt u vrij makkelijk inschatten wat het zou kosten als u uw tuin zou laten leggen,  (of wanneer u de tuin zelf zou gaan aanleggen) mits u de m2 meters goed in beeld heeft en een reële wensenlijst. 

 

Maar wat kost een tuin dan..???

Wat een tuin kost.? dit wordt heel uitgebreid op een aparte pagina toegelicht, het is zeer raadzaam om dit door te lezen.  klik hier voor meer info  Onderaan deze pagina kan u ook een Exel-bestand downloaden. Een begroting van een tuin wordt vaak opgesplitst in 4 onderdelen, Er zijn 7 standaard basis tuinposten c.q. (kosten)posten, die de m2-er prijs bepalen van uw tuin, deze kosten zijn vaak helemaal niet zo duur per m2, zoals de veronderstelling is bij vele (ook al zou u het uitbesteden aan een hovenier). Daarbij kunt u vaak bij benadering (bij een standaard tuin t/m 500 m2) zelf een redelijk goed kostenoverzicht maken, mits u de m2-ers goed in beeld heeft in combinatie met uw wensenlijst.

 
Daarnaast hanteren wij 2 sub-(kosten)posten, die van vaak van toepassing zijn en die de totaalprijs (soms) behoorlijk kunnen verhogen. (soms ook niet). Het zijn vaak de vele extra’s die het totale eindbedrag beïnvloeden, wat dan nog wel eens afschrikt bij mensen als je het totaal optelt. Deze extra's delen wij weer op in 2 onderdelen. De buiten gewone kosten posten, kosten die behoorlijk afwijken van de opgegeven normen die alg. gehanteerd worden bij de 7 standaard basis tuinposten en de extra luxes die op uw wensenlijst staan
 
 -- 7            stuks Basis kosten posten, deze standaard kostenposten bepalen de m2-prijs van uw tuin.
-- 2             stuks Sub- kosten posten, soms noodzakelijke posten, maar deze zijn niet per/m2 te bepalen.
-- circa 5  stuks Buiten gewone kosten posten, kosten die buiten de standaard normen vallen.
-- circa 7  stuks Extra kosten posten, de luxe van uw tuin.

Wij willen dan ook opmerken als u de sub- , de buitengewone  en de extra- tuinkostenposten gaat vermengen met de m2-er prijs van 7 basis tuinposten ontstaan er (soms)  hele rare hoge m2-prijzen . Wij horen ook nog wel eens de opmerking “Een hovenier is erg duur,” wat vaak geen correcte uitspraak is, want de stelregel en de praktijk is vaak; Een hoveniers werkt zeer efficiënt en heeft geen hoog uurloon t.o.v. andere dienstverlenende bedrijven. Wij doen met regelmaat, (soms samen met klanten zelf) een nacalculatie, (klanten die bewust niet voor een hovenier gekozen hebben), waarbij de conclusie altijd is geweest dat ze nooit echt voordeliger uit zijn geweest, dan de offerte van de hovenier. Komt het totale eindbedrag wel lager uit, is de praktijk eigenlijk altijd dat men bepaalde posten achterwege heeft gelaten. De conclusie is dan, de klant heeft zijn wensen en normen naar beneden bij gesteld, Wilt u geld besparen…! kijk dan eens Kritisch naar uw wensenlijst, kijk eens naar een goedkopere verharding, neem met de hovenier eens door waar u mogelijk werk uit handen kan nemen, of realiseer uw tuin.

  Onder aan deze pagina kan u een heel uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.

De 7 standaard Basis c.q. kosten posten

Onderstaande 7 standaard kostenposten zijn vaak van toepassing bij elke tuin, deze kosten zeggen wat over een m2-er prijs.

Basis tuinpost nr. -1--- Sloop- snoei- werkzaamheden.

 -- Bij een nieuwbouwwoning is dit niet van toepassing.
 -- Wilt u geld besparen, is dit misschien een post waar u de Hovenier werk uit handen kan nemen, mist het handwerk is.

Basis tuinpost nr. -2--- Aan en Afvoer-kosten.

 -- Deze post bestaat vaak uit man- en machine-uren, de martiaal kosten zijn vaak de stortkosten zelf.
 -- Ook dit kan een voorbeeld zijn, waar u de Hovenier werk uit handen kan nemen, ook hier geld weer mist het handwerk is.
← Bij mobiel gebruik  kunt de tekstvakken heen en weer schuiven. →

Niet Verplicht wel raadzaam om op te geven.

Zonder dat u een tuinontwerp heeft, weet u al bij benadering n.a.v. uw wensenlijst het aantal terrassen met de gewenste afmeting die u zelf noodzakelijk vond  (het aantal zitplaatsen) Ook de m2-ers van een evt oprit en de noodzakelijk paden kan u prima bij benadering bepalen, u weet dus de noodzakelijke m2-er verharding. Hou er rekening mee dat een leuk creatief ontwerp vaak meer of iets meer m2-ers verharding kan hebben om bijvoorbeeld een bepaald ruimtelijk effect te creëren.

 

Het budget aangeven voor een m2-er verharding is geen verplichting om voor een kennismakingsschets in aanmerking te komen, wel is het raadzaam om dit aan te geven.
 -- Terras nr. 1 Uw budget p/m2  -- Oprit Uw budget p/m2
 -- Terras nr. 2
Uw Budget p/m2  -- Verbindings- paden Uw budget p/m2
 -- Oprit Uw budget p/m2  -- Overige kosten Zie de voorbeelden
Onder aan deze pagina kan u een heel uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.

Waar u een veel beter inzicht krijg over wat verharding kost.

Basis tuinpost nr. -3--- Uitzetwerkzaamheden.

 -- Het uitzetten van de maten en hoogtes t.b.v. van de grondwerkzaamheden, werkzaamheden waar al enige vakmanschap en ervaring voor nodig is.
 

Basis tuinpost nr. -4--- Grondwerkzaamheden.

 -- De meest voorkomende grondwerkzaamheden is het uitgraven t.b.v. de verharding en het aanbrengen van het zand ook t.b.v. de verharding, maar er zijn vele div soorten grondwerkzaamheden.
 
 -- Materiaalkosten zijn vaak, kubiekemeters grond zand etc. etc.
 -- Voor de doe-het-zelver, een handig handvat, er gaan 13 kruiwagens in 1 M3.

Basis tuinpost nr. -5--- Verharding. bestrating.

Er zijn vele diverse soorten verharding de meest bekende is de bestrating en het siergrind als half-verharding, deze twee wordt hier omschreven, de overige alternatieve soorten verhardingen worden vernoemd bij de extra -tuinposten. 
← Bij mobiel gebruik  kunt de tekstvakken heen en weer schuiven. →

Basis tuinpost nr. -5--- Half-verharding  Grind of Split.

Wat een m2-er grind of split kost kan u terug vinden op internet.
 -- De aanleg kan heel simpel, egaliseren worteldoek leggen (met of zonder pinnen) en grind storten.
 -- Word deze half-verharding intensief gebruik, is gebroken puin als ondergrond soms noodzakelijk.
 -- Maakt u ook nog gebruik van grindmatten geeft dit wel een hele chique uitstraling omdat dit mooi strak is maar ook in de toekomst strak blijft. De aanleg ervan in wel arbeidsintensief. Met andere woorden ook deze m2-ers kunnen heel wisselend zijn in prijs.  
 

Voor een gratis tuinontwerp - beplantingsplan is wel verplicht.

Verplicht klink dwingend, en kan negatief over  komen, maar het is wel noodzaak is voor een gratis tuinontwerp of gratis beplantingsplan dat u ons een handvat geeft, wij willen voor komen dan we beplanting gaan plannen waarvan achteraf blijk dat het budgettechnisch helemaal niet realistisch was. Hieronder wordt een richtlijn gegeven waar u aan moet denken.

 

Verplicht is.

Mits van toepassing.

 -- Uw budget aan per boom  -- Uw budget per sterkende meter haagplanten.
 -- Uw budget aan voor een m2, beplanting  -- Wilt u met wat kleinere of grotere klimplanten beginnen.

Basis tuinpost nr. -6--- Gazon (mist van toepassing).

Een m2-er gazonzode aanleg kost bij een gem. hovenier rond de € 6.00 p/m2 (incl. de benodigde materialen ), uitgaande dat het grove grondwerk gebeurd is.
 --         0 m2 t/m        25 m2 € 7.50 per /m2
 --        25 m2 t/m      100 m2 € 6.00 per /m2
 --     100 m2 t/m      200 m2 € 5.25 per /m2
 -- meer dan t/m     200 m2 € 4.00 per /m2
 -- Doet u dit zelf bent u rond de € 2.00 € 2.25 p/m kwijt + evt. grondverbetering.

Onder aan deze pagina kan u een heel uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.

Basis tuinpost nr. -7---  De beplanting. De beplanting is op te delen in div. categorieën.

 
Bomen -- Deze zijn ook weer te vedelen in een aantal categorieën qua budget.
 -- Overplantte bomen. Deze bomen kun je de eerste 2 a 4 jaar ook geen echte boom noemen. Kosten tussen de € 20.00 en € 45.00. Het gaat hier om een klein assortiment.
 
 -- 3x keer Verplanten bomen met een stamomtrek van 10-16 cm, dit zijn de bomen die veel door hoveniers gebruikt worden. Ook zijn dit bomen die je niet meer op een tuincentrum ziet staan. Kosten € 75.00 t/m € 150.00
 
 -- Dat is er nog een stap hoger bomen met een stamomtrek 16- 25 cm kosten. € 150.00 t/m € 350.00
 -- Bomen boven de 25 cm. Dit zijn dure bomen. Bomen zijn altijd een beperkt onderdeel van de tuin. En zorgen ervoor of een pas aangelegde tuin al een beetje toon ja of de nee.
Een m2-er beplanting.
 -- Wat voor bomen geld is ook van toepassing voor heesters, vaak is elke heester te krijgen in meerdere maten. Een voorbeeld; Een sering is leverbaar vanaf € 7.50 die moet dan nog zeker 3-5 jaar groeien voordat het een beetje een struik is, dezelfde sering is ook verkrijgbaar voor rond de. € 30.00 (150 cm hoog). Maar er is ook een maat leverbaar van € 90.00
 
 
 -- Vaste planten, siergrassen, kruiden en varens kosten vanaf  € 1.00 t/m € 6.00 (uitzonderingen daar gelaten,) waarbij er soms soorten zijn waarvan je er 8 a 10 stuks van nodig hebt (per m2)
 
 -- Voor intensieve tuinen bent u € 40.00 t/m € 80.00 per m2 kwijt. Buiten de bomen, hagen en klimplanten Hoe meer m2 hoe voordeliger het wordt.  Met intensief word dus vaak bedoeld als er relatief veel smalle borders aanwezigf zijn. 
 
 -- Bij parkachtige tuinen kan u voor € 5.00 t/m €15.00 klaar zijn.
Een haag als erfafscheiding / Klimplanten.
Heeft u de voorkeur om een haag als erfafscheiding te plannen, willen wij graag uw budget per sterkende meter weten. Let op u moet dit invullen bij bij de Sub-Tuinposten deze post komen nog aan bod. (worden nader beschreven).
 -- Dit kan u net zo mooi en duur maken als u zelf zou willen, alles is dan afhankelijk van soort en aanplanthoogte.
 -- Mits van toepassing, maar een post die nog weleens over het hoofd word gezien bij een begroting zijn de klimplanten die nodig zijn, bijvoorbeeld lang een muur, schutting of pergola.
 

Onder aan deze pagina kan u een heel uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.

De kosten van de 2 Sub- Tuinposten.

Naast de 7 Basis- Tuinposten die juist een reëel beeld geven van een m2-er prijs, hanteren wij ook nog 2 Sub-Tuinposten, posten die je niet kan onderbrengen als een m2-er prijs, deze kunnen uw tuin wel substantieel duurder maken.
Sub-Tuinpost nr. 1--- Hoogteverschillen.
Het aanbrengen van hoogte verschillen, geeft een tuin vaak iets extra’s, iets waar vaak extra kosten aan verbonden zijn, waarbij u niet alleen uit mag gaan van de extra materiaal-, en arbeid- kosten die daar mee gemoeid zijn, ook de post grondwerkzaamheden wordt vaak duurder.
 --

Een vrij simpel voorbeeld is, er worden diverse verhoogde bloembakken aangebracht.

 --

Overigens kan je vaak op voorhand al bepalen of er evt. grond over zou zijn na grondwerkzaamheden, deze grond kan u dan (duur) afvoeren, maar handiger en soms goedkoper is (mits het ontwerp het toelaat) om dan juist een verhoging aan te brengen in uw tuin.

 
 
 -- Vaak erg mooi is, maar vaak ook erg kostbaar, als de verharding in divers niveaus word aangelegd met de benodigde trappen c.q. trapjes en keermuurtjes.
 
 -- Heeft uw tuin sowieso behoorlijke hoogte verschillen, stijgt automatisch de m2-prijs, niet alleen omdat dit allemaal net weer iets minder makkelijker werk, maar muurtje of vergelijkbare elementen die een hoogte verschil op kunnen vangen kosten nu eenmaal geld.
 
 

Onder aan deze pagina kan u een heel uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.

LET OP.  Keerwanden, gemetselde keermuren en beschoeiingen die extreem hoogte verschillen moeten opvangen vallen niet onder deze Sub-Tuinpost. Omdat dit soort ingrepen vaak echt heel erg kostbaar zijn kan u deze terug vinden bij de buitengewone kostenposten.  
Sub-Tuinpost nr. 2--- Erfafscheidingen, Hagen en hekwerken.
Heeft u de voorkeur om een haag als erfafscheiding te plannen, horen wij graag uw budget per sterkende meter.
 -- Dit kan u net zo mooi en duur maken als u zelf zou willen, alles is dan afhankelijk van soort en aanplanthoogte.
 -- Een strekkende meter haag kan al vanaf € 5.00 maar kan oplopen t/m € 150.00 met uitschieters naar de € 300.00 per meter.

Bij mobiel gebruik  kunt de tekstvakken heen en weer schuiven.

Redelijk standaard is de schutting.
 -- Een standaard schutting kost tussen de € 80.00 en de € 120.00 per meter incl. plaatsing.
 -- Er zijn ook vele mooiere en duurzamere houtsoorten, die vaak ook voor een meerprijs zorgen, op internet kan u hier volop voorbeelden van te vinden.
 

Onder aan deze pagina kan u een heel uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.

Er is echt veel aanbod
 -- Er zijn vele diverse soorten afscheidingen, die afwijken van een standaard haag of een standaard schutting. deze sterkende meter prijzen kunnen ook enorm afwijken.
 

Ook verplicht voor een gratis tuinontwerp beplantingsplan is.

Verplicht is om aan te geven of u gebruik wil maken van div hoogteverschillen Beantwoord de volgende vragen.

 

U heeft voor het oog een vlakke tuin. Wilt u dan gebruik maken van div. hoogte verschillen.
 -- Ja dan mag, in principe wil ik binnen het redelijke het maximale, het mooiste ontwerp hebben, die aansluiten op mijn wensen.
 
 -- Ja dat mag wel,  mits dat niet substantieel meer gaat kosten.
 -- Waarschijnlijk is mijn budget niet zo groot dat er ruimte is voor een degelijke kostenpost.
 -- Hoewel het heel moeilijk in is te schatten voor mensen, mag of kan u hier een max begroot bedrag vernoemen.
   
U tuin bezit al behoorlijke hoogteverschillen, de vraag is dan, mag hier dan optimaal gebruik van worden gemaakt (ontwerptechnisch gezien).
 -- Ja dan mag, in principe wil ik binnen het redelijke het maximale, het mooiste ontwerp hebben, die aansluiten op mijn wensen.
 
 -- Ik heb nu eenmaal een tuin met hoogte verschillen wat waarschijnlijk al voor een extra kostenpost gaat zorgen (t.o.v een vlakke tuin) nog meer hoogte verschillen hoeft van mijn niet perse
 

  Onder aan deze pagina kan u een heel uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden. 

  Waar u een veel beter inzicht krijg over wat hoogte verschillen nu werkelijk kosten.

De Extra en de Buitengewone Tuinposten.

De 7 basis tuinposten hebben allemaal een standaard m2-er prijs die binnen bepaalde normen vallen, (prijs per/m2) zodra deze m2-er prijs ver overschreden wordt is er spraken van buitengewoon.  Hieronder een aantal voorbeelden die de totaalprijs van een tuin flink kunnen verhogen, waarvan wij in de loop der jaren geleerd hebben, dat klanten zich hier budgettechnisch behoorlijk op verkijken, maar mocht het bij u van toepassing zijn heeft u daar wel mee te dealen. Deze posten geven ook geen reëel beeld wat een tuin kost.

Een Extra-Tuinpost is -- De buiten gewone sloopwerkzaamheden.
 -- Als er sprake is van extreme of buiten gewone sloopwerkzaamheden valt dit niet onder deze basis-tuinpost. deze extra kosten (werkzaamheden + materialen ) vallen dan onder de extra-tuinposten.
 
 -- Wilt u geld besparen, is dit een voorbeeld, waar u de Hovenier werk mee uit handen kan nemen, mist het handwerk is.
De buiten gewone grondwerkzaamheden.
 -- Als er sprake is van buiten gewone grondwerkzaamheden, zoals het extreem ophogen van uw tuin valt niet onder deze basis-tuinpost. deze extra kosten (werkzaamheden + materialen ) vallen onder de extra-tuinposten.
 
 -- Ook dit is een voorbeeld, waar u de Hovenier werk mee uit handen kan nemen, mist het handwerk is.
Ook buiten gewone tuinposten zijn: keerwanden, keermuren en beschoeiingen.
 -- Keerwanden aanbrengen in uw tuin om grote hoogte verschillen op te vangen is per meter een vrij prijzig,  De prijzen en afmetingen kan u terug vinden op internet. Let op; Ook het transport en plaatsen van dergelijke keerwanden wat machinaal moet gebeuren, moet u niet onderschatten. 
 
 -- Een muur metselen als alternatief, is vaak veel mooier, maar vaak ook weer duurder
 -- Wilt u een schoeiing aanbrengen, bijvoorbeeld omdat uw tuin aan het water ligt, is dit ook een vrij dure aangelegenheid per meter.

  Onder aan deze pagina kan u een heel uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.

De Extra Tuinposten. Dit zijn de luxes in uw tuin.

Voorbeelden van extra-tuinposten zijn de verlichting, een beregeningsinstallatie,  een tuinhuis of een vijver. deze posten kan u zowel hoog als laag begroten.
Een voorbeeld van een Extra-Tuinpost -- De Verlichting.
 -- Bij een kleine tuin kunnen sommige mensen al met 1 a 2 lichtpunten uit de voeten, waarbij de graafwerkzaamheden en het aansluiten van de verlichting zelf wel mee kan vallen, de materiaalkosten zijn heel divers.
 
 -- Gaat u naar naar veel meer lichtpunten, en is uw tuin groter dan bijvoorbeeld 150m2 dan wordt de verlichting al snel een behoorlijk post in de totale begroting.
 
 -- Dit is ook een voorbeeld, waar u de Hovenier werk uit handen kan nemen, 10 lichtpunten aansluiten en plaatsen (uitgaande dat de kabels al aanwezig zijn) is circa een dag werk (afhankelijk van de omstandigheden)
 
 -- Voor aanvang van de Hovenier de kabels zelf ingraven, scheelt de hovenier veel tijd, dus manuren.
Een beregeningsinstallatie.
Of u nu een kleine of iets grotere tuin heeft, de eenmalig kosten van een beregeningsinstallatie zullen naar genoeg gelijk blijven. 
 -- De kwaliteit en de prijzen van dergelijke installaties zijn heel divers.
 -- Ook dit is ook een voorbeeld, waar u de Hovenier werk uit handen kan nemen, 30 sproeipunten aansluiten (uitgaande dat de leidingen al liggen c.q. aanwezig) is circa een dag werk, incl testen. (afhankelijk van de omstandigheden)
 
 -- Voor aanvang werkzaamheden (de hovenier) de leidingen zelf ingraven, scheelt de hovenier veel tijd, dus manuren.
Kunstgras.
kunstgras is de laatste 10 jaar in opkomst, wat misschien ook wel de reden is dat mensen zich behoorlijk vergissen in de m2-er prijs, die vaak hoger ligt dan een m2 bestrating.
 -- Wat een m2-er kunstgras kost en welke kwaliteiten er zijn kan u terug vinden op internet.
 -- De aanleg lijkt heel simpel, de ondergrond gewoon egaliseren, de rollen kunstgras uitrollen en bevestigen met pinnen. Ondanks dit toch veel op deze manier wordt uitgevoerd is dit eigenlijk niet de juiste werkwijze.
 
  -- Want wilt u het kunstgras op een kwalitatief goede manier aanleggen, met gebroken puin als ondergrond (tegen de mollen),   kantplanken (zodat u het geheel strak kan spannen) waarbij bovenop het gebroken puin 3 cm verdicht zand onder afschot is aangebracht (zodat het water weg kan) waardoor het geheel ook altijd strak zou blijven ogen in de loop der jaren, bent u per m2 veel geld kwijt.
 
 
Alternatieve soorten verharding.
De meest bekende alternatie verharding is de vlonder van hout of kunststof.
 -- Waarbij u het net zo mooi en duur kan maken als u zelf wil. De m2-er prijzen zijn vanaf € 100.00 t/m € 300.00
Een Vijver of een Waterelement.
Ook hier geld weer, u kan het net zo mooi en duur kan maken als u zelf wil.
 -- De praktijk leert, dat u met duizend euro niet zo heel veel doet, een wat grotere vijver met alles erop en eraan gaat eerder naar een bedrag met 4 cijfers voor de komma. 
 
Tuinhuis, prieel, veranda en de pergola.
Mocht dit op uw wensenlijst staan, kan u op internet een goede indruk krijgen wat er allemaal te koop is.
Download
Huiswerk / Vragenlijst t.b.v. een gratis tuinontwerp incl. beplantingsplan.
Huiswerk / Vragenlijst t.b.v. een gratis tuinontwerp incl. beplantingsplan.
Vragenlijst tuinontwerp..pdf
Adobe Acrobat document 660.7 KB
Download
Uitgebried kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp incl. beplantingsplan.
Uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp incl. beplantingsplan.
Wat kost een tuin..pdf
Adobe Acrobat document 571.8 KB