Wat kost nu een tuin..?? 

Wat berekend een gem. hoveniersbedrijf.?  Of...wat kost een tuin als ik deze zelf aanleg. Voorop gesteld, ondanks wij veel beplantingsplannen, bomenplannen en uitgebreide tuin en landschapsontwerpen  maken, vinden wij de tuinaanleg zelf is weer een vak apart, waar BOMEN-ONLINE zich niet c.q. beperkt mee bemoeid, BOMEN-ONLINE beperkt zich in hoofdzaak tot wat aanplantwerkzaamheden.  Op de vraag of wij een hoveniersbedrijf kunnen aanbevelen, wordt zeer terughoudend gereageerd, waarbij er nooit één naam wordt doorgegeven maar bewust meerderen, zo dicht mogelijk bij u in de buurt.

Bij mobiel gebruik  kunt onderstaande tekstvakken heen en weer schuiven.

Een begroting van een tuin wordt vaak opgesplitst in 4 onderdelen, Er zijn 7 standaard basis tuinposten c.q. (kosten)posten, die de m2-er prijs bepalen van uw tuin, deze kosten zijn vaak helemaal niet zo duur per m2, zoals de veronderstelling is bij vele (ook al zou u het uitbesteden aan een hovenier). Daarbij kunt u vaak bij benadering (bij een standaard tuin t/m 500 m2) zelf een redelijk goed kostenoverzicht maken, mits u de m2-ers goed in beeld heeft in combinatie met uw wensenlijst. We zullen u stapsgewijs op weg helpen. 

 

Daarnaast hanteren wij 2 sub-(kosten)posten, die van vaak van toepassing zijn en die de totaalprijs (soms) behoorlijk kunnen verhogen. Het zijn vaak de vele extra’s die het totale eindbedrag beïnvloeden, wat dan nog wel eens afschrikt bij mensen als je het totaal optelt. Deze extra's delen wij weer op in 2 onderdelen. De buiten gewone kosten posten, kosten die behoorlijk afwijken van de opgegeven normen die alg. gehanteerd worden bij de 7 standaard basis tuinposten en de extra luxes die op uw wensenlijst staan.

 Onder aan deze pagina kan u een heel uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.
 -- 7            stuks Basis kosten posten, deze standaard kostenposten bepalen de m2-prijs van uw tuin.
-- 2             stuks Sub- kosten posten, soms noodzakelijke posten, maar deze zijn niet per/m2 te bepalen.
-- circa 5  stuks Buiten gewone kosten posten, kosten die buiten de standaard normen vallen.
-- circa 7  stuks Extra kosten posten, de luxe van uw tuin.

Wij willen dan ook opmerken als u de sub, de extra's en de buitengewone kostenposten gaat vermengen met de m2-er prijs van 7 basis tuinposten ontstaan er (soms)  hele rare, soms hele hoge m2-prijzen. Wij horen ook nog wel eens de opmerking “Een hovenier is erg duur,” wat vaak geen correcte uitspraak is, want de stelregel en de praktijk is vaak; Een hoveniers werkt zeer efficiënt en heeft geen hoog uurloon t.o.v. andere dienstverlenende bedrijven. Wij doen met regelmaat, (soms samen met klanten zelf) een nacalculatie, (klanten die bewust niet voor een hovenier gekozen hebben), waarbij de conclusie altijd is geweest dat ze nooit echt voordeliger uit zijn geweest, dan de offerte van de hovenier. Komt het totale eindbedrag wel lager uit, is de praktijk eigenlijk altijd dat men bepaalde posten achterwege heeft gelaten. De conclusie is dan, de klant heeft zijn wensen en normen naar beneden bij gesteld. Wilt u geld besparen…! kijk dan eens Kritisch naar uw wensenlijst, kijk eens naar een goedkopere verharding, neem met de hovenier eens door waar u mogelijk werk uit handen kan nemen, of realiseer uw tuin.

 

Misschien overbodig om te vermelden, maar aan de hier vernoemde prijzen kunt u geen enkel recht verbinden, het 5-stappenplan is een richtlijn waar eigenlijk elk hoveniersbedrijf mee werkt. De verschillen bij de uitgebrachte offertes liggen vaak dichter bij elkaar dan klanten denken, mits u appels met appels vergelijkt en niet appels met peren.  Onderaan deze pagina kan u ook een Exel-bestand downloaden.

Begroting- stap nr. I

Bepaal eerst uw totale m2-ers tuin. Zonder dat u een tuinontwerp heeft, weet u  bij benadering al n.a.v. uw wensenlijst het aantal terrassen met de gewenste afmeting die u zelf noodzakelijk vind  (het aantal zitplaatsen) Ook de m2-ers van een evt oprit en de noodzakelijke paden kunt u prima bij benadering bepalen. U weet dus de noodzakelijke m2-er verharding. De overige m2-ers (die dan overblijven) moet u dan weer nader invullen met ander elementen (n.a.v. uw wensenlijst) Ook deze elementen zijn weer bij benadering weer redelijk te berekenen.

 
De 4 onderstaande vernoemde basis-tuinposten,  (nr.1) sloop-   (nr.1) snoei-   (nr.2) afvoer-   (nr.4) grond- en (nr.3)  uitzet-werkzaamheden zijn posten die redelijk door kunnen tikken (qua euro’s) met de nadruk het woord kunnen, wat overigens alleen opgaat wanneer u de tuin compleet uit besteed aan een hovenier, want deze posten bestaan hoofdzakelijk uit werk- en evt. machine-uren, met uitzondering van de stortkosten zelf en het benodigde zand grond of wat evt. nodig is in uw tuin. Bent u handig, fysiek mans genoeg en u heeft de tijd, kunt u hier soms veel geld besparen, ook weer met de nadruk op het woordje soms, want het is per tuin echt heel verschillend.

 ← Bij mobiel gebruik  kunt de tekstvakken heen en weer schuiven.

De 7 standaard Basis c.q. kosten posten.

Onderstaande 7 posten zijn vaak van toepassing bij elke tuin, deze kosten zeggen wat over een m2-er prijs.

--Basis-post nr. 1 + 2 -- Sloop- en snoei-kosten.

 -- Bij een nieuwbouwwoning is dit niet van toepassing.
 -- Wilt u geld besparen, is dit misschien een post waar u de Hovenier werk uit handen kan nemen, mist het handwerk is.
 -- Let op; Als er sprake is van extreme of buiten gewone sloopwerkzaamheden valt dit niet onder deze basis tuinpost. deze extra kosten (werkzaamheden + materialen ) vallen dan onder de extra tuinposten.
 

--Basis-post nr. 1 + 2 -- Afvoer-kosten.

  -- Ook dit kan een voorbeeld zijn, waarmee u de Hovenier werk uit handen kan nemen, ook hier geld weer mist het handwerk is.
   Basis tuinpost  1 + 2   Aantal Eenheid     Prijsindicatie per m3   Totaal
     Aantal uur (soms met meerder mankrachten per dag)  0 uur              35,00            45,00             -  
    Aantal machine-uren.           0 uur             60,00            90,00             -  
    Evt. een 2de machine.          0 uur             60,00            90,00             -  
    Evt. een 3de machine.          0 uur             60,00            90,00             -  
                                 
  Extra kosten kunnen  zijn
              Vaak eenmalige kosten
     Totaal
    Kettingzaag.
                                     -               -  
    Versnippermachine.
  
                                 -               -  
    Hoogwerker.
                                     -               -  
    Sloophamer.
                                     -               -  
                                 
  Afvoerkosten zoals
          Aantal  Eenheid     Prijsindicatie per uur
     Totaal
    Groenafval. 
            0 m3              20,00              30,00             -  
    Stenen bijv. oude bestrating.         0 m3                  -                    -               -  
    Overige afval.             0 m3                   -                    -               -  
                                 
  Evt van toepassing kan zijn
          Aantal  Eenheid     Prijsindicatie per uur
     Totaal
    Aantal rijuren om afval naar de stort te brengen.    0 uur              35,00            45,00             -  
    Snoeiwerkzaamheden.
          0 uur             40,00            50,00             -  
                                 
  Standaard normen per m2 voor deze 2 basis-tuinposten zijn
  Komt uw m2 prijs boven de vernoemde normen uit, mag u deze extra kosten niet wegschrijven onder deze basispost, het verschil (de overschrijding) valt dan onder de extra tuinpost, de buiten gewone sloopwerkzaamheden, zoals aan het einde van deze pagina nog nader wordt beschreven.
    tot  100 m2  €  12.50         1.250,00                
    100 200 m2    10.00         2.000,00                
    200 500 m2  €   7.50         3.750,00                
    500 1000 m2     5,50         5.000,00                
    1000 2000       2.50         7.500,00                
    2000 m2 en meer          -                      -                  
Onder aan deze pagina kan u een heel uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.

--Basis-post nr. 3 -- Kosten uitzetwerkzaamheden.

  -- Het uitzetten van de maten en hoogtes t.b.v. van de grondwerkzaamheden, werkzaamheden waar al enige vakmanschap en ervaring voor nodig is.                                 
 
 Basis tuinpost 3   
     Aantal  Eenheid    Prijsindicatie per uur      Totaal 
    Aantal uur. (soms met meerder mankrachten per dag)  0 uur             45,00            55,00             -  
                                 
 Extra kosten kunnen  zijn    
         Vaak eenmalig kosten      Totaal 
    Uitzetmartiaal.                                  -                    -               -  
                                 
 Een standaard norm per m2 voor deze basis tuinposten is  
     
      tot    100 m2              350,00                
      100   200 m2              500,00                
      200    500 m2              750,00                
      500 1000 m2           1.000,00                
    1000 2000             1.500,00                
    2000        en meer                       -                  

 ← Bij mobiel gebruik  kunt de tekstvakken heen en weer schuiven.

--Basis-post nr. 4 -- Kosten grondwerkzaamheden.

  -- De meest voorkomende grondwerkzaamheden zijn het uitgraven t.b.v. de verharding en het aanbrengen van het zand ook t.b.v. de verharding, maar er zijn vele div soorten grondwerkzaamheden.
 
   
Materiaalkosten zijn vaak, kubieke meters grond zand etc. etc.
  -- Een m3 zand kost € 15.00 per m3 (los gestort, volle vrachtauto) kleine hoeveelheden oplopend naar € 35.00 per m3, prijzen zijn excl. transport. De kosten per Big bag kunt u op internet terug vinden.
 
  -- Een m3 zwarte grond kost € 25.00 per m3 (los gestort, volle vrachtauto) kleine hoeveelheden oplopend naar € 65.00 per m3. prijzen zijn excl. Transport.
 
  -- Soms is er nog andere materiaal nodig zoals, een grondverbeteraar, drainage of dergelijke.
  -- Zelf uitgraven?  Grondwerk moet uiterst nauwkeurig gebeuren en vaak is een hovenier hier niet echt mee geholpen, mede omdat de uitzetwerkzaamheden en grondwerkzaamheden vaak gelijk op gaan.
 
   
Let op; Buiten gewone grondwerkzaamheden, zoals het extreem ophogen van uw tuin valt niet onder deze basis tuinpost. deze extra kosten (werkzaamheden + materialen ) vallen onder de extra tuinposten.
  -- Vaak hebben we het dan over veel m3's die verzet moeten worden, mocht dit handwerk zijn is dit wel een post waar u de hovenier werk mee uit handen kan nemen.
 
  -- Voor de doe-het-zelver, een handig handvat, er gaan 13 kruiwagens in 1 M3.
 Basis tuinpost  4 
        Aantal Eenheid     Prijsindicatie per uur    Totaal 
    Aantal uur. (soms meerder mankrachten per dag)  0 uur              35,00            45,00             -  
    Aantal machine-uren.    0 uur             60,00            90,00             -  
    Evt een 2de machine.           0 uur             60,00            90,00             -  
    Evt een 3de machine.           0 uur             60,00            90,00             -  
                                 
 Afvoerkosten zoals   
      Aantal Eenheid     Prijsindicatie per m3   Totaal 
    Overtallig grond afvoer.           0 m3                      -               -  
                                 
 Benodigde m3   
      Aantal Eenheid     Prijsindicatie per m3   Totaal 
    Zand bijv.  T.b.v. de bestrating.
  0 m3                      -               -  
    Zwarte grond.
  0 m3                      -               -  
    Gebroken puin. (zie ook verharding)
  0 m3                      -               -  
    Overige m3-ers, zoals grondverbeteraar.
  0 m3                      -               -  
                                 
 Extra kosten kunnen  zijn 
                Totaal
    Drainage.
                           -               -  
    Pvc leidingen en  bijv.  kabels.
                           -               -  
                                 
 Een standaard norm per m2 voor deze basis tuinposten is 
 

Zeer afhankelijk van allerlei factoren wordt er een hele grove indicatie prijs benoemd per m2-er.

 

Als u meer dan de aangeven % aan grond moet aan- of moet af-voeren, t.o.v uw m2-ers tuin, mag u deze extra kosten niet wegschrijven onder deze basispost. Het verschil (de overschrijding) valt dan onder de extra tuinposten, de buiten gewone grondwerkzaamheden, zoals aan het einde van deze pagina nog nader wordt beschreven. Probeer dus zo te ontwerpen dat u geen grond moet af te voeren.

                          Gemiddelde prijs per m2 incl mariaal
    tot  50 m2 2,50%     -.-- m3 2.00 m3      € 25.00 € 50.00    
    100 150 m2 1,50%     1,50 m3 3.00 m3      € 20.00 € 40.00    
    200 300 m2 1,25%     2.50 m3 4.00 m3      € 15.00 € 30.00    
    500 700 m2 0,75%     3,75 m3 6.50 m3      € 12.50  € 22.50    
    1250 2000 m2 0,50%     6,50 m3 10,00 m3      €   7.50  € 12.50    
Onder aan deze pagina kan u een heel uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.

Begroting- stap  nr. II

U wist de noodzakelijke m2-er verharding (of half-verharding al).  Houd er rekening mee dat een leuk creatief ontwerp vaak meer of iets meer m2-ers verharding kan hebben om bijvoorbeeld een bepaald ruimtelijk effect te creëren, houd u ook rekening met knip- of zaag-verlies.

 ← Bij mobiel gebruik  kunt de tekstvakken heen en weer schuiven.  

--Basis-post nr. 5 -- Kosten verharding.

Er zijn vele diverse soorten verharding de meest bekende is de bestrating en het siergrind als half verharding, deze twee wordt hier omschreven, de overige alternatieve soorten verhardingen worden vernoemd bij de extra tuinposten. 
 

Wat een m2-er bestrating kost en wat een sterkende meter opsluiting kost  kunt u terug vinden op internet. Wel een opmerking vooraf, laat u niks wijs maken dat er bedrijven zijn die 30 of 40% goedkoper kunnen leveren, met zulke partijen is vaak wat aan de hand (ze zijn niet maatvast, er zit te weinig kleurstof in of iets dergelijks) bestel de bestrating gewoon bij uw eigen uw eigen hovenier of stratenmaker. De prijzen van het beperkt aantal bestratingsproducenten (fabrieken) in Nederland liggen qua kostprijs naar genoeg gelijk, daar kunnen geen grote verschillen in zitten. In kwaliteit (die dan wel gekoppeld is aan prijs) zit wel veel verschil.

 
Wat een m2-er bestrating leggen kost? Gemiddeld ligt dat tussen de € 6.50 en de € 25.00 per m2 (uitzonderingen daar gelaten). Uitgaande dat het grondwerk gedaan is (het uitgraven en het aanbrengen van het zand). Waar is dat dan allemaal van afhankelijk; Hier de belangrijkste invloeden.
 
 1 De aantal vierkant meters. Zijn het grote of juist kleinere oppervlaktes die verhard moeten worden.
 2 Het soort bestrating, grote of kleine klinkers, tegels of natuursteen.
 3 Het leg patroon.
 4 De aanvoerafstand en is deze dan handmatige of machinaal.
 5 Zo zijn er nog wel 10 a 20 argumenten te benoemen die invloed kunnen hebben.
   
Wat zijn of kunnen de extra kosten zijn. Hoewel het één wel een gevolg kan zijn van de voorgaande 5 genoemde punten
 -- Er is erg veel knipwerk (van toepassing bij klinkers), de bestratingsoppervlaktes zijn niet recht toe recht aan.
 -- Bij tegels is er soms erg veel zaagwerk, iets wat kostbaar is. Echt een hele grove indicatie is € 15.00 per m1.
 -- Bestrating moet worden opgesloten, bij een leuk ontwerp zijn er wel eens meer strekkende meters die opgesloten moeten worden dan gemiddeld. Er is duidelijk spraken van veel verbindingspaden of de bestratingsoppervlaktes zijn niet recht toe recht aan. Ook weer een echt hele grove indicatie is,  tussen de € 10.00  en de € 25.00 per m1.
 
 -- Soms is het aanbrengen van afvoerputten nodig, zodat het regen water weggevoerd kan worden dit kunnen soms dure ingrepen zijn, vooral als er veel afvoerbuizen aan te pas komen.
 
 -- Er word onder een oprit nog wel een gebroken puin aangebracht, ter voorkoming van het verzakken van het straatwerk.
 -- Vergeet niet de opsluitmatrialen, het inveegzand, evt het impregneer en de afvoerkosten (knip- of zaag-afval ) te begroten.
 
 Martiaalkosten bestrating per m2  Aantal      + Knipafval   Meer m2 Ontwerptechnisch   Totaal 
    Div soorten bestrating bijv op te delen in  0 m2 + 10% m2 + 10%                  -               -  
    Terras nr. 1 0 m2 + 10% m2 + 15%                  -               -  
    Terras nr. 2 0 m2 + 10% m2 + 15%                  -               -  
    Oprit.
0 m2 + 5% m2 + 5%                  -               -  
    Verbindingspaden of paden.
0 m2 + 15% m2 + 30%                  -               -  
    Overige stukken. 0 m2 + 10% m2 + 15%                  -               -  
                                 
 Martiaal kosten opsluiting per  m1 Aantal      + Knipafval    Meer m2 Ontwerptechnisch   Totaal 
    Ook weer op te delen in div onderdelen.  0 m1 + 15% m2 + 15%                  -               -  
                                 
 Aanlegkosten bestrating per m2 
        Aantal Eenheid   Prijsindicatie per m2   Totaal 
    Div soorten bestrating bijv op te delen in.     0 m2                      -               -  
    Terras nr. 1     0 m2                      -               -  
    Terras nr. 2     0 m2                      -               -  
    Oprit.     0 m2                      -               -  
    Verbindingspaden of paden.
    0 m2                      -               -  
                                 
 Aanlegkosten opsluiting per sterkende m1
      Aantal Eenheid   Prijsindicatie per m1   Totaal 
    De sterkende meters langs de bestrating.
    0 m1                      -               -  
                                 
 Extra kosten zijn vaak    
            Prijsindicatie     Totaal 
    Knip- of zaag-afval      0 m3                      -               -  
    Inveegzand vak per 40 liter      0 Stuks                       -               -  
                                 
 Extra kosten kunnen  zijn                  Prijsindicatie     Totaal 
    Evt bezorgkosten, vaak bij kleine hoeveelheden bestrating.                       -               -  
    Er is meer knipwerk dan de aangegeven %                       -               -  
    Er is meer zaagwerk (ook benoemd als knipafval) dan de aangegeven %                       -               -  
                                 
 Extra (soms dure) kosten kunnen ook zijn.   
        Prijsindicatie     Totaal 
    Afvoerputten aanbrengen.                      -               -  
    Impregnant wat soms nodig is.                       -               -  
    Aanbrengen van gebroken puin. (zie ook grondwerk)                      -               -  
Onder aan deze pagina kan u een heel uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.

--Basis-post nr. 5 -- Kosten half-verharding.

Wat een m2-er grind of split kost kunt u terug vinden op internet.
 -- De aanleg kan heel simpel, egaliseren worteldoek leggen (met of zonder pinnen) en grind storten. De m2-er prijzen zijn dan vanaf € 15.00 t/m € 30.00 incl. martiaal.
 
 -- Word deze half verharding intensief gebruik, is gebroken puin als ondergrond soms noodzakelijk.
   
 -- Maakt u ook nog gebruik van grindmatten geeft dit wel een hele chique uitstraling omdat dit mooi strak is maar ook in de toekomst strak blijft. De aanleg ervan in wel veel arbeidsintensiever.De m2-er prijzen zijn vanaf € 50.00 t/m € 100.00. Met andere woorden ook deze m2-ers kunnen heel wisselend zijn in prijs.
 
 
Materiaalkosten siergrind of split, per m2.
  Aantal Eenheid   Meer m1 Ontwerptechnisch   Totaal
    Evt. ook op te delen in div stukken. 
+ 0 m2 +   10%                   -                -  
    Oppervlakte nr. 1 + 0 m2 +   15%                   -                -  
    Evt. oppervlakte nr. 2 + 0 m2 +   15%                   -                -  
    Evt. oppervlakte nr. 3 + 0 m2     5%                   -                -  
                                 
 Materiaalkosten Opsluiting per sterkende m1      Aantal Eenheid   Meer m1 Ontwerptechnisch   Totaal 
  Betonband, hout of ijzer.
+ 0 m1 +   15%                   -                -  
                                 
 Overige Materiaalkosten zijn, of kunnen zijn.       Aantal Eenheid   Prijsindicatie      Totaal 
    Worteldoek. + 0 m2                 0,75                1,50              -  
    Pinnen.   0       stuks                   1,00                1,50    €          -
    Gebroken puin.   0 m3                 6,00              13,00    €          -
    Grindmatten.
  0 m2                15,00             30,00    €          -
                                 
 Aanlegkosten  per m2.
            Aantal Eenheid   Prijsindicatie per m2   Totaal 
    Methode nr.1    0 m2                 2,50               6,00              -  
    Methode nr.2 zonder grindmat en met gebroken puin.   0 m2                 4,00               8,00              -  
    Methode nr.3 met grindmat zonder gebroken puin.   0 m2               20,00             40,00              -  
    Methode nr.3 met grindmat en met gebroken puin.   0 m2               30,00             50,00              -  
                                 
 Aanlegkosten opsluiting per  m1         Aantal Eenheid   Prijsindicatie per m1   Totaal 
    De sterkende meters langs het grind of split.
  0 m1                 5,00             30,00              -  

 ← Bij mobiel gebruik  kunt de tekstvakken heen en weer schuiven.

Begroting- stap  nr. III

U weet nu welke m2-er er over zijn,  deze moeten weer nader in gevuld worden (n.a.v. uw wensenlijst) Ook deze elementen zijn weer bij benadering weer redelijk te berekenen.

Onder aan deze pagina kan u een heel uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.

--Basis-post nr. 6 -- Kosten gazon.

Een m2-er gazonzode aanleg kost bij een gem. hovenier rond de € 6.00 p/m2 (incl. de benodigde materialen ), uitgaande dat het grove grondwerk gebeurd is.
 --         0 m2 t/m        25 m2 € 7.50 per /m2
 --        25 m2 t/m      100 m2 € 6.00 per /m2
 --     100 m2 t/m      200 m2 € 5.25 per /m2
 -- meer dan t/m     200 m2 € 4.00 per /m2
 -- Doet u dit zelf bent u rond de € 2.00 € 2.25 p/m kwijt + evt. grondverbetering.

--Basis-post nr. 7 -- Beplanting in div. categorieën.

Bomen -- Deze zijn ook weer te vedelen in een aantal categorieën qua budget.
 -- Overplantte bomen. Deze bomen kun je de eerste 2 a 4 jaar ook geen echte boom noemen. Kosten tussen de € 20.00 en € 45.00. Het gaat hier om een klein assortiment.
 
 -- 3x keer Verplanten bomen met een stamomtrek van 10-16 cm, dit zijn de bomen die veel door hoveniers gebruikt worden. Ook zijn dit bomen die je niet meer op een tuincentrum ziet staan. Kosten € 75.00 t/m € 150.00
 
 -- Dat is er nog een stap hoger bomen met een stamomtrek 16- 25 cm kosten. € 150.00 t/m € 350.00
 -- Bomen boven de 25 cm. Dit zijn dure bomen. Bomen zijn altijd een beperkt onderdeel van de tuin. En zorgen ervoor dat een pas aangelegde tuin al een beetje toont.
Een m2-er beplanting.
 -- Wat voor bomen geld is ook van toepassing voor heesters, vaak is elke heester te krijgen in meerdere maten. Een voorbeeld; Een sering is leverbaar vanaf € 7.50 die moet dan nog zeker 3-5 jaar groeien voordat het een beetje een struik is, dezelfde sering is ook verkrijgbaar voor rond de. € 30.00 (150 cm hoog). Maar er is ook een maat leverbaar van € 90.00
 
 
 -- Vaste planten, siergrassen, kruiden en varens kosten vanaf  € 1.00 t/m € 6.00 (uitzonderingen daar gelaten,) waarbij er soms soorten zijn waarvan je er 8 a 10 stuks van nodig hebt (per m2)
 
 -- Voor intensieve tuinen bent u € 40.00 t/m € 80.00 per m2 kwijt. Buiten de bomen, hagen en klimplanten Hoe meer m2 hoe voordeliger het wordt. Met intensief word dus vaak bedoeld als er relatief veel smalle borders aanwezig zijn. 
 
 -- Bij parkachtige tuinen kunt u voor € 5.00 t/m €15.00 klaar zijn.
Een haag als erfafscheiding / Klimplanten.
Heeft u de voorkeur om een haag als erfafscheiding te plannen, willen wij graag uw budget per strekkende meter weten. Let op u moet dit invullen bij bij de Sub Tuinposten deze posten komen nog aan bod. (worden nader beschreven).
 -- Dit kunt u net zo mooi en duur maken als u zelf zou willen, alles is dan afhankelijk van soort en aanplanthoogte.
 -- Mits van toepassing, maar een post die nog weleens over het hoofd word gezien bij een begroting zijn de klimplanten die nodig zijn, bijvoorbeeld langs een muur, schutting of pergola.
 
 Kosten beplanting             Aantal Eenheid     Prijsindicatie per eenheid   Totaal 
    Kosten per boom of hele grote struik.   0 stuks                      -                     -                -  
    Kosten van een m2-er beplanting.   0 m2                     -                     -                -  
    Kosten t.b.v. een een sterkende meter klimplanten.   0 m1                     -                     -                -  
    Aanlegkosten Gazon   0 m2                     - 
                  - 
                    - 
                                 
 Aanlegkosten  beplanting.           Aantal Eenheid     Prijsindicatie per eenheid   Totaal 
    Kosten per boom of hele grote struik.   0 stuks                      -                     -                -  
    Kosten van een m2-er beplanting.   0 m2                     -                     -                -  
    Kosten t.b.v. een een sterkende meter klimplanten.   0 m1                     -                     -                -  
    Of maak een totale schatting aan werkuren    0 uur                35,00             45,00              -  

 ← Bij mobiel gebruik  kunt de tekstvakken heen en weer schuiven.

Begroting- stap  nr. IV

Als  de voor u geldende 7 tuinposten binnen de vermelden normen vallen (en er is geen sprake van buiten gewone  sloop- afvoer-kosten en grondwerkzaanheden), worden er al tuinen aangelegd (afmetingen van bijv. 150m2 ) vanaf € 50.00 per/m2 door een echt kwalitatief goed betrouwbaar hoveniersbedrijf. Prijs is dan erg afhankelijk van het soort verharding, de moeilijkheidsgraad van de aanvoer en bijvoorbeeld het leg patroon (incl. het evt knip en zaagwerk)  Gaat u naar een veel luxere verharding of in verhouding naar veel meer vierkante meters verharding t.o.v. het gazon en de beplanting kan de m2-er prijs maar zo oplopen tussen de € 80.00 en vooral bij de wat kleinere tuinen naar € 125.00. Heeft u een veel grote tuin (600m2) met juist veel gazon en beplanting gaat de m2-prijs drastisch naar beneden. Tuinen van enkele duizenden vierkante meters, waar het gazon machinaal wordt ingezaaid en er gebruik wordt gemaakt van landschappelijke beplanting kosten soms nog geen € 5.00 p/m.
Onder aan deze pagina kan u een heel uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.

De kosten vd 2 Sub- Tuinposten.

Naast de 7 Basis- Tuinposten die juist een reëel beeld geven van een m2-er prijs, hanteren wij ook nog 2 Sub-Tuinposten, posten die je niet kan onderbrengen als een m2-er prijs, deze kunnen uw tuin wel substantieel duurder maken.

--Sub-post nr.-1--- Hoogteverschillen.

Het aanbrengen van hoogte verschillen, geeft een tuin vaak iets extra’s, iets waar vaak extra kosten aan verbonden zijn, waarbij u niet alleen uit mag gaan van de extra materiaal-, en arbeid- kosten die daar mee gemoeid zijn, ook de post grondwerkzaamheden wordt vaak duurder.

 

 --

Een vrij simpel voorbeeld is, er worden diverse verhoogde bloembakken aangebracht.

 --

Overigens kun je vaak op voorhand al bepalen of er evt. grond over zou zijn na grondwerkzaamheden, deze grond kunt u dan (duur) afvoeren, maar handiger en soms goedkoper is (mits het ontwerp het toelaat) om dan juist een verhoging aan te brengen in uw tuin.

 
 
 -- Vaak erg mooi is, maar vaak ook erg kostbaar, als de verharding in divers niveaus word aangelegd met de benodigde trappen c.q. trapjes en keermuurtjes.
 
LET OP.  Keerwanden, steen gemetselde keermuren en of harde houten beschoeiingen die extreem hoogte verschillen moeten opvangen vallen niet onder deze Sub Tuinpost. Omdat dit soort ingrepen vaak echt heel erg kostbaar zijn. kunt u deze terug vinden bij de Extra Tuinposten.
 
LET OOK OP:  Gaat u hoogteverschillen aanbrengen in het tuinontwerp of heeft uw tuin sowieso behoorlijke hoogte verschillen, stijgt automatisch de m2-prijs van uw tuin of het gedeelte in m2-ers waar het niveauverschil van toepassing is (zie onderstaand schema), niet alleen omdat dit allemaal net weer iets minder makkelijker werkt, maar ook een muurtje of vergelijkbare elementen die een hoogte verschil op kunnen vangen kosten nu eenmaal geld.
 Kosten van stapelblokken of een alternatief per m1   Aantal Eenheid   Prijsindicatie per m1   Totaal 
    Kosten van stapelblokken of een alternatief    0  m1                     -                     -                -  
    Vaak van toepassing is lijmmateriaal     0   --                     -                     -      
                                 
 Aanlegkosten per sterkende m1  
    Aantal Eenheid   Prijsindicatie per m1   Totaal 
    Aanlegkosten per sterkende meter.     0   m1                     -                     -                -  
                                 
 Trapjes, bruggen en dergelijk .   
  Aantal  Eenheid   Een eenmalige post    Totaal 
    Vaak een wat duurdere post     0   --                     -                     -                -  
                                 
Totale meerprijs per m2, uitgaande van een hoogteverschil van 50 cm.  (in procenten uitgedrukt) 
  Totaal 
    tot  100 m2  tussen de   15% meer p/m2   40% meer p/m2   Afhankelijk van de intensiviteit             -  
    100 200 m2  tussen de   10% meer p/m2   25% meer p/m2   Afhankelijk van de intensiviteit   
    200 500 Bij zulke oppervlaktes is 50 cm geen echt substantieel hoogte verschil meer (u tuin is dan vlak)
                                 
Totale meerprijs per m2, uitgaande van een hoogteverschil van 100 cm.  (in procenten uitgedrukt) 
  Totaal 
    tot  100 m2  tussen de   20% meer p/m2   45% meer p/m2   Afhankelijk van de intensiviteit             -  
    100 200 m2  tussen de   15% meer p/m2   30% meer p/m2   Afhankelijk van de intensiviteit   
    200 500 m2  tussen de   10% meer p/m2   25% meer p/m2   Afhankelijk van de intensiviteit   
    500 1000 m2  tussen de     5% meer p/m2   15% meer p/m2   Afhankelijk van de intensiviteit   
    1000 2000 Bij zulke oppervlaktes is 100 cm geen echt substantieel hoogte verschil meer (u tuin is dan vlak)
                                 
Totale meerprijs per m2, uitgaande van een hoogteverschil van  200 cm.  (in procenten uitgedrukt) 
  Totaal 
    tot  100 m2  tussen de   25% meer p/m2   50% meer p/m2   Afhankelijk van de intensiviteit             -  
    100 200 m2  tussen de   20% meer p/m2   45% meer p/m2   Afhankelijk van de intensiviteit   
    200 500 m2  tussen de   15% meer p/m2   30% meer p/m2   Afhankelijk van de intensiviteit   
    500 1000 m2  tussen de   10% meer p/m2   25% meer p/m2   Afhankelijk van de intensiviteit   
    1000 2000 m2  tussen de     5% meer p/m2   15% meer p/m2   Afhankelijk van de intensiviteit   
    2000 m2 plus
Bij zulke oppervlaktes is 200 cm geen echt substantieel hoogte verschil meer (u tuin is dan vlak)
  Bij mobiel gebruik  kunt de tekstvakken heen en weer schuiven.

--Sub-post nr.-2--- Erfafscheidingen Hagen en hekwerken etc. etc.

Heeft u de voorkeur om een haag als erfafscheiding op te nemen in uw tuinontwerp moet u een budget per strekkende meter opnemen in de begroting.
 -- Dit kunt u net zo mooi en duur maken als u zelf zou willen, alles is dan afhankelijk van soort en aanplanthoogte.
 -- Een strekkende meter haag kan al vanaf € 5.00 maar kan oplopen t/m € 150.00 met uitschieters naar de € 300.00 per meter.
 
Ook redelijk standaard is de schutting.
 -- Een standaard schutting kost tussen de € 80.00 en de € 120.00 per meter incl. plaatsing.
 -- Er zijn ook vele mooiere en duurzamere houtsoorten, die vaak ook voor een meerprijs zorgen, op internet kunt u hier volop voorbeelden van te vinden.
 
 
Er is echt veel aanbod
 -- Er zijn vele diverse soorten afscheidingen, die afwijken van een standaard haag of een standaard schutting. deze strekkende meter prijzen kunnen ook enorm afwijken.
 
 Kosten erfafscheidingen. 
          Aantal Eenheid     Prijsindicatie per eenheid   Totaal 
    Noordkant                0 m1                     -                     -                -  
    Oostkant   0 m1                     -                     -                -  
    Zuidkant               0 m1                     -                     -                -  
    Westkant                0 m1                     -                     -                -  
                                 
 Aanlegkosten .               Aantal Eenheid     Prijsindicatie per eenheid   Totaal 
    Noordkant                0 m1                     -                     -                -  
    Oostkant   0 m1                     -                     -                -  
    Zuidkant               0 m1                     -                     -                -  
    Westkant                0 m1                     -                     -                -  
   Of maak een totale schatting aan werkuren    0 uur                35,00             50,00              -  
Onder aan deze pagina kan u een heel uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp / beplantingsplan downloaden.

Begroting- stap  nr.  V

Als u de 7 basis -tuinposten en de sub 2 standaard tuinposten heeft doorlopen  heeft u een reëel beeld van wat uw tuin gaat kosten. Buiten alle extra om, daarom noemen deze posten noemen we de extra Tuinposten of buitengewone tuinposten.

De Buitengewone Tuinposten.

De 7 basis tuinposten hebben allemaal een standaard m2-er prijs die binne bepaalde normen vallen, (prijs per/m2) zodra deze m2-er prijs ver overschreden wordt is er spraken van buitengewoon.  Hieronder een aantal voorbeelden. die de totaalprijs van een tuin flink kunnen verhogen, waarvan wij in de loop der jaren geleerd hebben, dat klanten zich hier budgettechnisch behoorlijk op verkijken, maar mocht het bij u van toepassing zijn heeft u daar wel mee te dealen. Deze posten geven ook geen reëel beeld wat een tuin kost.

--De buiten gewone sloopwerkzaamheden.
 -- Als er sprake is van extreme of buiten gewone sloopwerkzaamheden valt dit niet onder deze basis-tuinpost. deze extra kosten (werkzaamheden + materialen ) vallen dan onder de extra-tuinposten.
 
 -- Wilt u geld besparen, is dit een voorbeeld, waar u de Hovenier werk mee uit handen kan nemen, mist het handwerk is.

--De buitengewone grondwerkzaamheden.

 -- Als er sprake is van extreme of buiten gewone sloopwerkzaamheden valt dit niet onder deze basis tuinpost. deze extra kosten (werkzaamheden + materialen ) vallen dan onder de extra tuinposten.
 
 -- Wilt u geld besparen, is dit een voorbeeld, waar u de Hovenier werk mee uit handen kunt nemen, mist het handwerk is.
 -- Zodra deze de gestelde norm bij basispost nummer 1 word overschreden, is er sprake van buitengewoon grondwerkzaamheden
 

--Buitengewone grote hoogte verschillen.

Ook buitengewone tuinposten zijn: keerwanden, keermuren en beschoeiingen die extreem hoogte verschillen moeten opvangen vallen niet onder deze Sub Tuinpost. Omdat dit soort ingrepen vaak echt heel erg kostbaar zijn
 -- Keerwanden aanbrengen in uw tuin om grote hoogte verschillen op te vangen is per meter vrij prijzig,  De prijzen en afmetingen kunt u terug vinden op internet. Let op; Ook het transport en plaatsen van dergelijke keerwanden wat machinaal moet gebeuren, moet u niet onderschatten. 
 
 -- Een muur metselen als alternatief, is vaak veel mooier, maar vaak ook weer duurder
 -- Wilt u een schoeiing aanbrengen, bijvoorbeeld omdat uw tuin aan het water ligt, is dit ook een vrij dure aangelegenheid per meter.
 -- Zodra deze de gestelde norm die aan gegeven is in procenten bij de sub-tuinpost hoogteverschillen word overschreden, is er sprake van buitengewone extra kosten t.b.v. van de hoogte verschillen.
 

De Extra Tuinposten. De luxes in uw tuin.

Voorbeelden van extra-tuinposten zijn de verlichting, een beregeningsinstallatie,  een tuinhuis of een vijver. deze posten kan u zowel hoog als laag begroten.

--Een voorbeeld van een Extra Tuinpost -- De Verlichting.

 -- Bij een kleine tuin kunnen sommige mensen al met 1 a 2 lichtpunten uit de voeten, waarbij de graafwerkzaamheden en het aansluiten van de verlichting zelf wel mee kan vallen, de materiaalkosten zijn heel divers.
 
 -- Gaat u naar naar veel meer lichtpunten, en is uw tuin groter dan bijvoorbeeld 150m2 dan wordt de verlichting al snel een behoorlijk post in de totale begroting.
 
 -- Dit is ook een voorbeeld, waar u de Hovenier werk uit handen kunt nemen, 10 lichtpunten aansluiten en plaatsen (uitgaande dat de kabels al aanwezig zijn) is circa een dag werk (afhankelijk van de omstandigheden)
 
 -- Voor aanvang van de Hovenier de kabels zelf ingraven, scheelt de hovenier veel tijd, dus manuren.

--Een beregeningsinstallatie.

Of u nu een kleine of iets grotere tuin heeft, de eenmalig kosten van een beregeningsinstallatie zullen naar genoeg gelijk blijven. 
 -- De kwaliteit en de prijzen van dergelijke installaties zijn heel divers.
 -- Ook dit is ook een voorbeeld, waar u de Hovenier werk uit handen kunt nemen, 30 sproeipunten aansluiten (uitgaande dat de leidingen al liggen c.q. aanwezig) is circa een dag werk (incl testen en afhankelijk van de omstandigheden)
 
 -- Voor aanvang werkzaamheden (de hovenier) de leidingen zelf ingraven, scheelt de hovenier veel tijd, dus manuren.

--Kunstgras.

kunstgras is de laatste 10 jaar in opkomst, wat misschien ook wel de reden is dat mensen zich behoorlijk vergissen in de m2-er prijs, die vaak hoger ligt dan een m2 bestrating.
 -- Wat een m2-er kunstgras kost en welke kwaliteiten er zijn kunt u terug vinden op internet.
 -- De aanleg lijkt heel simpel, de ondergrond gewoon egaliseren, de rollen kunstgras uitrollen en bevestigen met pinnen. Ondanks dit toch veel op deze manier wordt uitgevoerd is dit eigenlijk niet de juiste werkwijze. Prijzen zijn dan vanaf € 30.00 t/m € 50.00
 
  -- Want wilt u het kunstgras op een kwalitatief goede manier aanleggen, met gebroken puin als ondergrond (tegen de mollen),   kantplanken (zodat u het geheel strak gespannen kan worden) waarbij bovenop het gebroken puin 3 cm verdicht zand onder afschot is aangebracht (zodat het water weg kan) waardoor het geheel ook altijd strak zou blijven ogen in de loop der jaren, bent u per m2 veel geld kwijt. De m2-er prijzen zijn dan vanaf € 65.00 t/m € 100.00
 
 

--Alternatieve soorten verharding.

De meest bekende alternatie verharding is de vlonder van hout of kunststof.
 -- Waarbij u het net zo mooi en duur kunt maken als u zelf wil. De m2-er prijzen zijn vanaf € 100.00 t/m € 300.00

--Een Vijver of een Waterelement.

Ook hier geld weer, u kunt het net zo mooi en duur kan maken als u zelf wil.
 -- De praktijk leert, dat u met duizend euro niet zo heel veel doet, een wat grotere vijver met alles erop en eraan gaat eerder naar een bedrag met 4 cijfers voor de komma. 
 

--Tuinhuis, prieel, veranda en de pergola.

Mocht dit op uw wensenlijst staan, kunt u op internet een goede indruk krijgen wat er allemaal te koop is.

Begroting- stap  nr.  VI

De laatste stap is alles bij elkaar optellen. Mits het budget het toe laat is het sowieso verstandig om een bedrag om te nemen voor een extra tuinpost zodat de ontwerper evt een aanvullend idee kan hebben.

Misschien overbodig om ge vermelden maar hou ook rekening met een post onvoorzien. 

Download
Uitgebried kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp incl. beplantingsplan.
Uitgebreid kostenoverzicht t.b.v. een gratis tuinontwerp incl. beplantingsplan.
Wat kost een tuin..pdf
Adobe Acrobat document 571.8 KB